Visma Avento Visma Avento Visma Avento Visma Avento Visma Avento

Visma Avento søker 4 erfarne rådgivere

Rådgiver

Behovet øker, og vi søker nå etter flere rådgivere

Vi i Visma Avento ønsker å styrke vår rådgivingsavdeling med flere dyktige medarbeidere. Behovet i markedet er større enn det vi klarer å dekke med dagens bemanning. Vi ser etter deg med bred kunnskap innen forretning og digitalisering og ledererfaring. Det er viktig at du kan være både sparringspartner og en tydelig veileder for kundene våre.

Viktige egenskaper for alle våre seniorrådgivere

  • Oppdatert faglig grunnmur
  • Variert erfaring innen for et bredt utvalg områder innenfor digitalisering
  • Evne til å sette kunnskap om enkeltområder inn i et helthetlig bilde
  • Ekspertnivå på visse områder er positivt
  • Ydmyk med selvinnsikt og faglig nysgjerrig
  • Naturlig evne til å skape gode relasjoner

Enhver virksomhet har et indre og et ytre liv. Våre rådgivere skal evne å forstå begge områder hver for seg og i sammenheng. I den digitale verden er virksomheter like mye til stede i den virtuelle verden som i den fysiske. Prosessene binder sammen det indre og det ytre liv på en ny måte. Dette krever ny kunnskap og prosessforståelse i de fleste virksomheter, og vi ønsker å være støttespiller i oppbygging av slik kunnskap.

I enhver digital transformasjon er mennesket i sentrum og må håndteres slik at balansen blir perfekt. All endring krever ledelse og våre rådgivere skal være gode sparringspartnere for våre kunder i kulturforståelse og endringsledelse.

Du som er rådgiver hos oss har evne til å se mulighetene samtidig som du forstår hvordan man skal håndtere utfordringene for å gjennomføre og skape verdi.

Senior Rådgiver – Strategi og Ledelse

Vi leter etter deg som har innsikt i flere bransjer og erfaring som leder på flere nivå. Du er oppdatert på digitalisering og teknologi samtidig som du har strategisk forretningsinnsikt.

Like viktig som formell utdannelse er relevant erfaring og kontinuerlig oppdatert kunnskap rundt moderne strategi, kultur, ledelse og organisering, gjerne med digitalisering som kjerne.

Senior Rådgiver – Fokus på Digital Commerce

Vi leter etter deg som har erfaring og innsikt fra flere bransjer med spesiell forståelse for handel i en digital verden. E-handel er mer enn bare nettbutikk. Det gjelder totalforståelse  om digital markedsføring, digital tilstedeværelse, og handel på nett og i butikk. Ikke minst er logistikk, vareflyt og forretningsforståelse i en digital verden avgjørende.

 Senior Rådgiver – Teknologi og Arkitektur

Vi leter etter deg som trives med å jobbe i grensesnittet mellom forretning og teknologi. Du må være opptatt av å skape verdi for kundene våre. Det er viktig at du også er opptatt av kvalitet og kontinuerlig forbedring, og har en pragmatisk tilnærming til problemløsing.

Som seniorrådgiver kombinerer du bred teknologisk kompetanse med erfaring fra ulike forretningsdomener. Du har hatt roller og bygd erfaring som løsningsarkitekt, utvikler og teknisk prosjektleder med smidig utviklingsmetodikk. Du har vært tett på beslutningstagere og erfart hvordan forretning og teknologi spiller på lag i de prosjektene som lykkes best.

Som rådgiver er det essensielt å kunne kommunisere godt rundt kompliserte problemstillinger; å analysere utfordringer og kunne synliggjøre alternative løsninger for ulike interessenter. Du hjelper kunden med å realisere forretningsverdi ved å gi råd rundt mulighetsrom, teknologivalg og konsekvenser. Gode samarbeidsevner og evne til å skape gode relasjoner er helt sentralt. Våre oppdrag vil gi deg et bredt spekter av utfordringer og roller hvor du er tett på beslutningstagere og utgjør en stor forskjell.

I Visma Avento er vi opptatt av å bygge hverandre gode, og din kompetanse og erfaringer vil også bidra til å bygge vår felles verktøykasse.

Senior Rådgiver – Data & Analytics

Vi ser etter deg som forstår verdien av data og hvordan en analytisk tilnærmelse kan gi bedre beslutningsstøtte og innsikt. Datadreven forretningsvirksomhet er det mange som snakker om. Du vet hva det gjelder og har evne til å hjelpe våre kunder til å forstå og ikke minst bruke data bedre.

Visma Avento bistår våre kunder med implementering av skybaserte dataplattformer, analyse, samt AI/ML for automatisering og optimalisering. Vi ser etter deg med flere års erfaring fra området og somkjenner teknologibildet godt slik at du kan være med å gi tydelige råd innen informasjonsarkitektur og teknologivalg.

Om Visma Avento rådgivning

Visma Avento Rådgiving skal møte behovet for kompetansestøtte og sparring i markedet. Med den teknologiske utviklingen vi har nå er det vanskelig for bedrifter å holde seg oppdatert på alle områder. Det er et økende behov for innsikt i mulighetsrommet og hvordan man best planlegger utnyttelse av dagens teknolog samtidig som man planlegger for fremtidens muligheter. Teknologi alene har liten verdi, uten god anvendelse av teknologi mister man konkurransekraft!

Vi har rådgivere på flere nivå, fra ledelse og strategi til ekspertrådgivere på forskjellige bestemte områder slik at vi kan være en sparringpartner over tid, ikke bare på strategiske tanker, men også på gjennomføring og kontinuerlig forbedring.

 

 

Del på:

Referansenummer:

924253180

Fylke:

  • Møre og Romsdal

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Søknadsfrist:

Snarest

Tiltredelse:

Snarest

Arbeidssted:

Ålesund/Ørsta

Kontaktpersoner:

Geir Balsnes

mob: +47 90521061

Adresse:

Postvegen 17 6018 Ålesund