Visma Avento Visma Avento Visma Avento Visma Avento Visma Avento

Visma Avento søker erfarne rådgivere

Seniorrådgiver digital commerce

Vi leter etter deg som har innsikt i flere bransjer og erfaring som leder på flere nivå. Du er oppdatert på digitalisering og teknologi samtidig som du har strategisk forretningsinnsikt. 

Like viktig som formell utdannelse er relevant erfaring og kontinuerlig oppdatert kunnskap rundt moderne strategi, kultur, ledelse og organisering, gjerne med digitalisering som kjerne. 

Behovet øker, og vi søker nå etter flere rådgivere 

Vi i Visma Avento ønsker å styrke vår rådgivingsavdeling med flere dyktige medarbeidere. Behovet i markedet er større enn det vi klarer å dekke med dagens bemanning. Vi seetter deg med bred kunnskap innen forretning og digitalisering og ledererfaring. Det er viktig at du kan være både sparringspartner og en tydelig veileder for kundene våre. 

Viktige egenskaper 

  • Oppdatert faglig grunnmur  

  • Variert erfaring innen for et bredt utvalg områder innenfor ledelse og strategi knyttet til digitalisering 

  • Evne til å sette kunnskap om enkeltområder inn i et helthetlig bilde 

  • Ekspertnivå på visse områder er positivt 

  • Ydmyk med selvinnsikt og faglig nysgjerrig 

  • Naturlig evne til å skape gode relasjoner 

Enhver virksomhet har et indre og et ytre liv. Våre rådgivere skal evne å forstå begge områder hver for seg og i sammenheng. I den digitale verden er virksomheter like mye til stede i den virtuelle verden som i den fysiske. Prosessene binder sammen det indre og det ytre liv på en ny måte. Dette krever ny kunnskap og prosessforståelse i de fleste virksomheter, og vi ønsker å være støttespiller i oppbygging av slik kunnskap.  

I enhver digital transformasjon er mennesket i sentrum og må håndteres slik at balansen blir perfekt. All endring krever ledelse og våre rådgivere skal være gode sparringspartnere for våre kunder i kulturforståelse og endringsledelse.  

Du som er rådgiver hos oss har evne til å se mulighetene samtidig som du forstår hvordan man skal håndtere utfordringene for å gjennomføre og skape verdi. 

Om Visma Avento rådgivning

Visma Avento Rådgiving skal møte behovet for kompetansestøtte og sparring i markedet. Med den teknologiske utviklingen vi har nå er det vanskelig for bedrifter å holde seg oppdatert på alle områder. Det er et økende behov for innsikt i mulighetsrommet og hvordan man best planlegger utnyttelse av dagens teknolog samtidig som man planlegger for fremtidens muligheter. Teknologi alene har liten verdi, uten god anvendelse av teknologi mister man konkurransekraft!

Vi har rådgivere på flere nivå, fra ledelse og strategi til ekspertrådgivere på forskjellige bestemte områder slik at vi kan være en sparringpartner over tid, ikke bare på strategiske tanker, men også på gjennomføring og kontinuerlig forbedring.

 

 

Del på:

Referansenummer:

683031131

Fylke:

  • Møre og Romsdal

Søknadsfrist:

Snarest

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Ålesund/Ørsta

Kontaktpersoner:

Geir Balsnes

mob: +47 90521061

Adresse:

Postvegen 17 6018 Ålesund